Sparring

Sparring
Til brug for konstruktions- og/eller kontrolopgaver, har vi de relevante måleinstrumenter. Instrumenterne er tilsluttet printerenheder til direkte dokumentation af målingerne og omfatter følgende:

  • Salttågetest
  • Profilprojektor
  • Målemikroskop
  • Hårdhedsmåler
  • Ruhedsmåler
  • Shore-måler
  • Overflade X-Ray
  • Fjederprøveapparat
  • Håndmåleinstrumenter
  • Vanta XRF

Vores know-how inden for forskellige emne- og bearbejdningsformer gør, at vi kan rådgive ved eventuelle nyudviklinger eller ændringer, så den mest fordelagtige udformning opnåes.

Endvidere vil vi holde vores kunder orienteret, såfremt andre og/eller nye materialetyper med fordel ville kunne anvendes. Vi vil også orientere om alternative fremstillingsmuligheder/leverandørskift, såfremt dette ville være en fordel.